Kontaktujte nás
kontaktujte nás na adrese jirilang@jirilang.cz

Facebook


Vzdělávání
navštivte naši stránku e-Learning JLQ

Užívání JL technologií
žádost

Projekt Tetraktys

Hledáte cestu jak ....

 • Být úspěšní.
 • Mít dostatek klientů.
 • Být konkurenceschopní.
 • Mít moderní progresivní firmu.
 • Zlepšovat produktivitu.
 • Zlepšovat kvalitu produkce.
 • Zvyšovat svůj obrat.
 • Zlepšovat pozici své firmy na trhu.
 • Mít dostatečný finanční příjem.
 • Vyrábět jedinečné produkty s další přidanou hodnotou.
 • Vítězit v konkurenčním boji.

 

Pak je tu pro Vás jako řešení JL®™ Systém a jeho projekt fyzikální podpory Tetraktys®™.

 • Speciální úprava mikroklimatu provozoven, produkce a reklamy.
 • Urychlování biologických procesů v čase.
 • Zvyšování produktivity pracovníků.
 • Zvyšování výkonů se snižováním únavnosti.
 • Zvyšování mentálního potenciálu a výkonu.
 • Zvyšování propagace, produkce  a odbytu.
 • Navozování vstřícné atmosféry.

 

Certifikace ISO: 9001:2009 ISO: 14001:2005 OHSAS 18001:1999 ISO: 19011:2003

 

Reference:

 • Inovační podnikání & Transfer technologií  4/2011
 • Výzkumná zpráva PHARE project COST 244
 • Světové technologické fórum essentia96
 • Ročenka Světové rady Řízení Word Management UpDate 1996/97
 • Kongresy Evropské rady řízení CECIOS 1994- 1998
   

JL Systém, je zařazen do kategorie: 93.04.10. - Služby přispívající k dobré kondici.

JL Systém je chráněn registracemi Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

 

Tetraktys®™ - komplexní ošetřování firem nanokvantovými programy LANG-technologies:

 • Speciální mikroklimatizace pracovníků a provozních prostorů.
 • Osobní mobilní stimulátory PROFI „Osobní ochranné pracovní prostředky“, jsou zaměřeny na zvyšování pracovního výkonu snižování únavy při práci ochranou před negativními antropoidními vlivy.
 • Zvyšují produktivitu práce snižováním fyzikálních ztrát.
 • Stimulátory PROFI, působí  i ve svém okolí, podle potřeby uživatele a aktuálního stavu prostředí.
 • Dosah lze na přání zákazníka zvýšit i několikanásobně.

 

Nabízíme a dodáváme:

 • Programy pro Profesionální osobní stimulaci
 • Programy aktivace prostředí, se širším okruhem působení
 • Programy aktivace na podporu marketingu a propagace
 • Programy aktivace se specifickým spektrem působení
 • Programy velkoplošné aktivace
 • Programy pro aktivaci materiálů

 

Ocenění producenta:

 • Křišťálový Globus za vědu a výzkum 2011
 • Podnik Fair Play 2010, Cena + Čestný titul
 • Podnik Fair Play 2009, Cena + Čestný titul
 • Podnik Fair Play 2008, Cena + Čestný titul

 

Atributy: Tradice Kvalita Spolehlivost Servis  Záruka

 

Komerčně užíván firmami již od roku 1992.


Denně se s našimi službami můžete setkávat, třeba právě u vaší konkurence.

DOPORUČENO ČESKÝM KOMITÉTEM PRO VĚDECKÉ ŘÍZENÍ – ČKVŘ a ASOCIACÍ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ – AIP

 

Čtěte zde a zde

 

O novinkách si přečtete zde.

 

 

 

Začátkem srpna navštívil sídlo naší společnosti pan Phan Kien Cuong výkonný předseda Česko – vietnamské společnosti a tajemník Česko-vietnamské obchodní a průmyslové komory. Jednalo se již o druhou návštěvu představitelů Vietnamu. Zajímal se o využití JL technologií v podmínkách jeho země. Po prezentaci převzal řadu produktů firmy, které podrobí po návratu do vlasti testování. 

 

Pham Kien

 

 

Oslovili nás zástupci koncernu Continental

V  průběhu července 2014 provádíme ve spolupráci s fy. Continetal zajímavý experiment. Jedná se o expozici pryže na výrobu pneumatik. Tento experiment navazuje na již zdařilý experiment Ing. Pavla Gabriela - firma GAPA MB, s.r.o., kdy již v minulém století expozice pryže na stimulátoru JL vykazovala zvýšení houževnatosti v průměru 18%. 

 

 Koncem července navštívil sídlo JL v Berouně obchodní atašé Vietnamu Tran Hiep Tuong o důvodu jeho návštěvy se dozvíte zde